Markets

Nordea

Economic Outlook -
6. september 2016

 Les mer 
campaign image

Oljen i 50 før årsslutt

Dette tror Thina Saltvedt,
oljeanalytiker i Nordea.

 Les rapporten 

LONG

Følger indeks- eller råvareutviklingen.
Handles i realtid på Oslo Børs.

 Finn ut mer