Risikoavlastning

Sikkerhet for riktig levering og riktig betaling  Les om ulike former for Garantier › 
Ta kontroll over fremtidige renteinntekter og -utgifter
Redusere, endre eller fjerne uønskede svingninger i rentemarkedet.
Nordea Markets bistår bedriften med bedriftsspesifikke analyser og rådgivning
Forstå risikoen fra rente-, valuta-, og råvarerisiko som følge av driften.
Ta kontroll over bedriftens valutaeksponeringer
Gir sikkerhet mot uønskede svingninger.
Din partner innen finansiell rådgivning og egenkapital-
transaksjoner
Markets - Investment Banking er dedikert til det norske markedet og besitter spisskompetanse innen de viktigste bransjene i Norge.
Ta kontroll over fremtidige renteinntekter og -utgifter
Redusere, endre eller fjerne uønskede svingninger i rentemarkedet.
Nordea Markets bistår bedriften med bedriftsspesifikke analyser og rådgivning
Forstå risikoen fra rente-, valuta-, og råvarerisiko som følge av driften.
Håndtering av prisrisiko
Sikre uønskede svigninger i råvaremarkedet.
Ta kontroll over bedriftens valutaeksponeringer
Gir sikkerhet mot uønskede svingninger.
Sikre valutakursen inntil 3 år frem i tid på fremtidige inntekter og utgifter
Gjennom e-Markets kan du utføre vekslinger og valutaterminer.